VAN Kali Spa - Giảm béo dưỡng sinh ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Bạn có thể tìm thấy VAN Kali Spa - Giảm béo dưỡng sinh tại số 09 Đ. T8, khu Manhattan Vinhomes Grand Park ,Quận 9 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá VAN Kali Spa - Giảm béo dưỡng sinh được 5 điểm. Hãy thử đến VAN Kali Spa - Giảm béo dưỡng sinh trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

số 09 Đ. T8, khu Manhattan Vinhomes Grand Park

Vinhome Grand Park

Quận/Huyện : Quận 9

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Category : Spa và chăm sóc cơ thể

Giá từ : 80,000đ - 2,000,000đ

Địa điểm ăn uống xung quanh : VAN Kali Spa - Giảm béo dưỡng sinh

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 9

S502 Vinhomes Grand Park, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Quận 9 Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 40,000đ - 2,000,000đ

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 9

Quận 9 Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 80,000đ - 2,000,000đ