Biển Xanh Spa - (CN Vinhomes Grand Park) ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Bạn có thể tìm thấy Biển Xanh Spa - (CN Vinhomes Grand Park) tại ,Quận 9 Hồ Chí Minh - Sài Gòn . Theo hệ thống thu thập dữ liệu khách quan của chúng tôi, trên thang điểm 5, các tín đồ ẩm thực đã đánh giá Biển Xanh Spa - (CN Vinhomes Grand Park) được 5 điểm. Hãy thử đến Biển Xanh Spa - (CN Vinhomes Grand Park) trải nghiệm và cho chúng tôi biết đánh giá của bạn nhé!

Vinhome Grand Park

Quận/Huyện : Quận 9

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Category : Spa và chăm sóc cơ thể

Giá từ : 80,000đ - 2,000,000đ

Địa điểm ăn uống xung quanh : Biển Xanh Spa - (CN Vinhomes Grand Park)

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 9

S502 Vinhomes Grand Park, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh Quận 9 Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 40,000đ - 2,000,000đ

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 9

số 09 Đ. T8, khu Manhattan Vinhomes Grand Park Quận 9 Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Giá từ : 80,000đ - 2,000,000đ