Anly'Dor Coffee ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Hãy đến 22 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy Anly'Dor Coffee. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, Anly'Dor Coffee được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến Anly'Dor Coffee chưa? Rất đáng để thử đấy!

22 Trần Hưng Đạo, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Category : Quán Cà Phê

Giá từ : 50,000đ - 200,000đ

Mở cửa
Thứ hai : 6:00 AM - 4:00 AM
Thứ ba : 6:00 AM - 4:00 AM
Thứ tư : 6:00 AM - 4:00 AM
Thứ năm : 6:00 AM - 4:00 AM
Thứ sáu : 6:00 AM - 4:00 AM
Thứ bảy : 6:00 AM - 4:00 AM
Chủ nhật : 6:00 AM - 4:00 AM

https://www.facebook.com/profile.php?id=61557366338108

https://www.instagram.com/anly_coffee22/