The Running Bean Hồ Tùng Mậu ở Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Hãy đến 115 Đ. Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, Quận 1 ,Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn bạn sẽ thấy The Running Bean Hồ Tùng Mậu. Từ dữ liệu được thu thập một cách khách quan của chúng tôi, The Running Bean Hồ Tùng Mậu được đánh giá 5 điểm. Bạn đã đến The Running Bean Hồ Tùng Mậu chưa? Rất đáng để thử đấy!

Happy Hour : The Running Bean Hồ Tùng Mậu


115 Đ. Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, Quận 1

Quận/Huyện : Quận 1

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Category : Quán Cà Phê

Giá từ : 50,000đ - 2,500,000đ

Mở cửa
Thứ hai : 7:30 AM–10 PM
Thứ ba : 7:30 AM–10 PM
Thứ tư : 7:30 AM–10 PM
Thứ năm : 7:30 AM–10 PM
Thứ sáu : 7:30 AM–10 PM
Thứ bảy : 7:30 AM–10 PM
Chủ nhật : 7:30 AM–10 PM

Địa điểm ăn uống xung quanh : The Running Bean Hồ Tùng Mậu

Tỉnh/Thành : Hồ Chí Minh - Sài Gòn

Quận/Huyện : Quận 1

50 Đ. Hồ Tùng Mậu, Bến Nghé, Quận 1 Quận 1 Hồ Chí Minh - Sài Gòn